Facebook 
Polub nas 

Menu główne 
 

Zbiórki żywności 
Zbiórki żywności
 

Wolontariat 
Wolontariat
 

Kolonie 2018 
Kolonie 2018
 

Wolontariat na FB 
Polub Wolontariat na FB
 

POPŻ 2014-2020 
FEAD
 

Program Skrzydła 
Program Skrzydkła
 

Spiżarnie Caritas 
Spiżarnie Caritas
 

Kromka chleba dla sąsiada 
Kromka chleba dla sąsiada
 

Logowanie 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
 

DOKUMENTY 
·Statut Caritas Diecezji Ełckiej (od XI.2004)
 

 
ADOPCJA DZIECI NA ODLEGŁOŚĆ - EKWADOR

Autor: Admin Dodano: wtorek, 14 maja 2013 - 13:48


W 2008 roku Ełcka Caritas podjęła się realizacji bardzo szczególnego projektu pn. „Adopcja dzieci na odległość – Ekwador”. Ma on na celu niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z najbiedniejszych rodzin w Santo Domingo w Ekwadorze. Dzięki wsparciu finansowemu, osób biorących udział w programie, możliwe jest zapewnienie najbardziej potrzebującym możliwości podjęcia edukacji w szkole. Mogą oni również uczestniczyć w życiu pozaszkolnym, w ramach świetlicy Centro de Apoyo Escolar „Alegria de Vivir” (Radość Życia).


Program obejmuje swoimi działaniami dzieci i młodzież w wieku od 5 do 25 lat (w przypadku młodzieży jest to pomoc w nauce w szkole średniej albo na uniwersytecie) z najbiedniejszych rodzin. Osoby, objęte programem programem są wybierane przez misjonarzy franciszkańskich, którzy będąc na miejscu, doskonale znają tamtejsze realia i rodziny najbardziej potrzebujące wsparcia. Program przewiduje dwa rodzaje adopcji: indywidualną, polegającą na wspieraniu konkretnej osoby, wskazanej imiennie oraz grupową. W przypadku adopcji grupowej finansowane jest kształcenie grupy dzieci lub młodzieży, przebywającej na danej placówce misyjnej. Przewagą adopcji grupowej jest mniejsza ilość formalności. Ponadto pomoc taka szybciej dociera do potrzebujących, jest powszechniejsza i skuteczniejsza. Pozwala także na uniknięcie niezdrowych podziałów wśród dzieci. Włączyć się do projektu może każdy, kto ukończył 18 lat oraz całe rodziny, firmy, stowarzyszenia, uczelnie, szkoły a nawet pojedyncze klasy. Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Wystarczy wypełnić deklarację uczestnictwa w programie. Formularz można pobrać w biurze Caritas Diecezji Ełckiej lub ze strony: www.elk.caritas.pl. Wypełniony druk można wysłać jako email oraz pocztą (ul. 3 Maja 10 19 – 300 Ełk). Adoptujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów kształcenia dzieci przez okres minimum jednego roku. Po upływie tego czasu zobowiązanie można przedłużyć (telefonicznie, listownie lub pocztą elektroniczną), bez konieczności ponownego wypełniania deklaracji.

Należy pamiętać, że adopcja na odległość trwa minimum 1 rok a minimalna składka za ten okres wynosi 250 zł. Kwota ta pozwala pokryć roczne wydatki dla jednej osoby związane z kształceniem oraz uczęszczaniem do centrum „Alegria de Vivir”. Oczywiście, to adoptujący podejmuje decyzję o wysokości składki. Fundusze wpłacane przez adoptujących przeznaczane są przede wszystkim na zakup podręczników, przyborów szkolnych oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza umożliwiającego kształcenie, a także opiekę lekarską. Czasami konieczny jest zakup tak podstawowych rzeczy jak koszulki, buty a nawet żywność czy środki higieny osobistej.

Udział w programie „Adopcja na odległość” opiera się na zasadzie dobrowolności i moralnym zobowiązaniu adoptującego wobec objętych pomocą podopiecznych. W przypadku niemożności kontynuacji wspierania naszej misji, należy o tym fakcie poinformować (telefonicznie bądź listownie) osobę kontaktową w Caritas Diecezji Ełckiej. Od rozpoczęcia realizacji programu „Adopcja na odległość” w kwietniu 2008, udało nam się objąć opieką 60 dzieci i młodzieży z Santo Domingo. Wierzymy, że w nieodległej przyszłości uda się rozszerzyć program także na inne placówki misyjne w Ekwadorze.

Odpowiedzialni za Adopcję w Ekwadorze są Franciszkanie. W Polsce kontaktować się w/w sprawie z panią Katarzyną Mońko kmonko@caritas.pl.

Osoby zainteresowane pomocą chcące wesprzeć ten program mogą także dokonać wpłaty na nr konta Caritas Diecezji Ełckiej:PKO BP S.A. o/Ełk 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369

w tytule przelewu należy podać „Adopcja – Ekwador”.


Zapraszamy na stronę www.alegriadevivirenecuador.blogspot.com

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ADOPCJI - EKWADOR

Z życia Caritas
9593 raz(y) oglądano.
 
MISERICORDIA 
MISERICORDIA
 

Dom Samotnej Matki 
Dom Samotnej Matki
 

Servire Caritati 
Servire Caritati
 

Biedronka 
Partner strategiczny XII Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego
 

I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej  
I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej
 

Pomóżmy Dzieciom 
Pomóżmy Dzieciom!
 

Walczę o siebie 
Walczę o siebie
 

Adopcja na odległość 
Adopcja na odległość - Ekwador
 

NFOŚiGW 
NFOŚiG
 

Urząd Miasta Ełku 
           Urząd Miasta Ełku
 

Uzupełnienia 

Najczęściej czytany artykuł w Z życia Caritas:
XV Lat w służbie potrzebującym
 

Z życia diecezji 
 

 
     
 

CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ © 2007
You can syndicate our news using the file backend.php.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters.
This web site was made with PostNuke, a web portal system written in PHP.

AutoTheme:AT-PMS

Page created in 4,289008 Seconds