Facebook 
Polub nas 

Menu główne 
 

Zbiórki żywności 
Zbiórki żywności
 

Wolontariat 
Wolontariat
 

Kolonie 2018 
Kolonie 2018
 

Wolontariat na FB 
Polub Wolontariat na FB
 

FEAD 
FEAD
 

Program Skrzydła 
Program Skrzydkła
 

Spiżarnie Caritas 
Spiżarnie Caritas
 

Kromka chleba dla sąsiada 
Kromka chleba dla sąsiada
 

Logowanie 
 


Problemy z logowaniem?

Jeszcze nie masz konta?
·Zarejestruj się!
 

DOKUMENTY 
·Statut Caritas Diecezji Ełckiej (od XI.2004)
 

 
Konsultacje społeczne programu "Za życiem" w Ełku

Autor: Admin Dodano: wtorek, 26 września 2017 - 08:57


22 września w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Ełku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące propozycji zmian w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz środowiskowych domów samopomocy. W konsultacjach wzięło udział ponad 70 osób, głównie opiekunowie i rodzice osób niepełnosprawnych uczęszczających do warsztatów oraz przedstawiciele środowiskowych domów samopomocy i przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W wydarzeniu uczestniczył również p.o. Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Pan Janusz Surmacz.


Część pierwsza spotkania dotyczyła prezentacji Programu „Za życiem” oraz wdrażanych i planowanych rozwiązań prawnych umożliwiających wsparcie byłych uczestników warsztatów terapii zajęciowej poprzez utworzenie klubu działającego przy warsztatach terapii zajęciowej. Uczestnik, który opuścił WTZ miałby kontakt placówką w ramach klubu, co wypełniłoby jego potrzebę kontaktów społecznych i zniwelowało strach przed opuszczeniem WTZ.

Planowane zmiany dotyczą zmodyfikowania definicji warsztatu terapii zajęciowej poprzez rozdzielenie dotychczasowych funkcji WTZ: rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej. Elementem programu ma być określenie zasad kierowania, przyjmowania i powrotu osób niepełnosprawnych do WTZ, wprowadzenia obowiązku zwrotu środków PFRON w przypadku dłuższej nieobecności uczestników WTZ. Zostaną też wprowadzone zmiany w zakresie przeznaczenia części dochodu ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii. Są również doprecyzowywane przepisy dotyczące kwalifikacji kadry WTZ i wskaźnika zatrudnienia kadry merytorycznej w stosunku do liczby uczestników oraz kontroli i oceny pracy WTZ.

Rodzice i opiekunowie uczestników WTZ dzielili się swoimi obawami dotyczącymi propozycji zmian w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników WTZ, głównie możliwości powrotu uczestnika do WTZ po próbie podjęcia zatrudnienia. Podkreślali pozytywny wpływ WTZ w obecnym kształcie na ich dzieci. Eksperci z Ministerstwa podkreślali, że nacisk na aktywizację powinien dotyczyć tych uczestników, w przypadku których jest możliwość zatrudnienia. Istotną rolę w tym zakresie odegra Indywidualny Program Rehabilitacji oraz trener pracy, który będzie poszukiwał pracy dla osoby niepełnosprawnej, pomagał w adaptacji w miejscu pracy, współpracował z rodziną i otoczeniem, mediował pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Planowane jest również wprowadzenie nowego narzędzia aktywizacji zawodowej uczestników warsztatów terapii zajęciowej – stażu aktywizacyjnego, podczas którego uczestnik WTZ nabędzie umiejętności praktyczne w miejscu pracy oraz umiejętności społeczne konieczne do wykonywania czynności zawodowych.

Celem programu jest również rozwój mieszkalnictwa chronionego. Zakłada się powstanie mieszkań treningowych i chronionych dla osób niepełnosprawnych. Jeszcze w tym roku ma powstać w Polsce 130 mieszkań chronionych dla 469 osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zostaną utworzone 4 środowiskowe domu samopomocy, które będą dysponować 150 miejscami. Na uczestników ŚDS ze spektrum autyzmu ma zostać zwiększona również kwota dotacji o 30%.

Konsultacje zostały zorganizowane przez Caritas Polska w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu pn. „Konsultacje +”.
RSZ życia Caritas
299 raz(y) oglądano.
 
MISERICORDIA 
MISERICORDIA
 

Dom Samotnej Matki 
Dom Samotnej Matki
 

Servire Caritati 
Servire Caritati
 

Biedronka 
Partner strategiczny XII Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego
 

I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej  
I Forum Przedsiębiorczości Polski Północno-Wschodniej
 

Pomóżmy Dzieciom 
Pomóżmy Dzieciom!
 

Walczę o siebie 
Walczę o siebie
 

Adopcja na odległość 
Adopcja na odległość - Ekwador
 

NFOŚiGW 
NFOŚiG
 

Urząd Miasta Ełku 
           Urząd Miasta Ełku
 

Uzupełnienia 

Najczęściej czytany artykuł w Z życia Caritas:
XV Lat w służbie potrzebującym
 

Z życia diecezji 
 

 
     
 

CARITAS DIECEZJI EŁCKIEJ © 2007
You can syndicate our news using the file backend.php.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters.
This web site was made with PostNuke, a web portal system written in PHP.

AutoTheme:AT-PMS

Page created in 3,966566 Seconds